THÔNG BÁO

Bộ phận Lãnh sự Đại sứ quán Hungary tại Hà Nội sẽ mở cửa từ 9h00 - 10h00 sáng ngày 01/8, và từ 9h00 sáng đến 13h00 chiều các ngày từ 02/8 (thứ Ba) đến ngày 04/8 (thứ Năm) Cảm ơn sự thông cảm của Quí vị.

ANNOUNCEMENT

The Consular Section of the Embassy of Hungary in Hanoi will be opened on the 1st of August from 9 till 10 a.m., and from the 2nd of August (Tuesday) till 4th of August (Thursday) from 9 a.m. till 1 p.m. Thank You for Your understanding.

FELHÍVÁS

Magyarország Nagykövetségének Konzuli részlege 2016. augusztus 1-jén 9-től 10-ig, 2016. augusztus 2. (kedd) - 2016. augusztus 4. (csütörtök) közötti időszakban 9 órától 13 óráig tart ügyfélfogadást. Magyar állampolgárok sürgős esetben kérjük hívják a 0904.073.666 ügyeleti számot. Köszönjük.